Wat is een kruipruimte?

Een kruipruimte komt veel voor in huizen gebouwd voor 1980. Het is een ruimte onder de vloer op de begane grond van een woning. Deze ruimte kan bereikt worden via een luik in de vloer. De kruipruimte vormt een soort buffer tussen de ondergrond en de vloer van de woning. In deze ruimte liggen vaak de belangrijke leidingen. In Vlaanderen wordt deze ruimte aangeduid met kruipkelder.

Wat is de functie van de ruimte?

De functie van de kruipruimte is die van een buffer, een extra compartiment. Dit compartiment is ervoor om de vloer van de begane grond niet in aanraking te laten komen met de ondergrond. Tevens dient de ruimte voor het plaatsen van leidingwerk. Denk daarbij aan gasleidingen, waterleidingen, elektriciteit en afvoeren.

Kruipruimte-isolatiespecialist-breda-2

Waar zit de toegang tot de kruipruimte

Hoe kom je in de kruipruimte van de woning, vaak is er een luik aanwezig. Dit kruipruimte toegangsluik bevind zich vaak in de hal achter de voordeur. Het kan heel goed voorkomen dat eerdere bewoners dit luik hebben geblokkeerd. Waardoor toegang tot de kruipruimte niet mogelijk lijkt. Dit kan worden opgelost door buitenom een toegang tot de kruipruimte te creëren. Als dat eenmaal is gebeurd kan de blokkade vaak worden opgeheven waardoor de normale toegangsweg weer vrij is.

Buffer bedoeld tegen ongewenste zaken

De kruipruimte dient ervoor te zorgen dat ongewenste factoren vanuit de grond minder invloed hebben op de woning. Daarbij kunnen we denken aan;

    • Vocht en kou, de zandgrond of kleigrond onder de woning is vaak nat en koud. Doordat er een kruipruimte is zorgt de luchtlaag in deze ruimte, een soort buffer, ervoor dat de invloeden van vocht en kou worden verminderd.
    • Ongedierte, de kruipruimte is als het ware afgesloten van de woning zodat ongedierte geen kans heeft om de woning in te komen
    • Schimmels, ook schimmels die aanwezig kunnen zijn zitten als het ware opgesloten in deze ruimte

Bouwbesluit

Een kruipruimte onder de woning heeft zeker zijn nut en als we kijken naar leidingwerk, afvoeren en andere functionele onderdelen die goed bereikbaar zijn. Een woning zonder kruipruimte maakt dat het bereiken van leidingen in de vloer zeer lastig is zonder breekwerk. In de afgelopen jaren is besloten in het bouwbesluit dat nieuwe woningen zonder kruipruimte gebouwd dienen te worden. Dit heeft vooral te maken met energiezuinigheid en problemen als gevolg van vocht.

In de afgelopen jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest die problemen rondom energiezuinigheid en vocht oplossen.  Denk hierbij aan een goede isolatie en ventilatie van de kruipruimte. Specialisten in de bouw zijn verdeeld over het bouwbesluit en het kan zo maar zijn dat in een toekomstig bouwbesluit de aanwezigheid van een kruipruimte terug komt. Deze ruimte biedt immers ook zeer veel voordelen als we kijken naar de bereikbaarheid van leidingwerk.

Het isoleren van de kruipruimte

De kruipruimte van een woning is een buffer met een luchtlaag die als het ware uit meerdere lagen bestaat als we kijken naar temperatuur verschillen. Net boven de ondergrond, zand of klei, zal de luchtlaag het koudst zijn en bovenin tegen de vloer van de woning het warmst. Vaak bestaat de buffer uit een aantal horizontale luchtlagen die in temperatuur verschillen, ook wel stratificatie genoemd.  Lees hier: Wat is stratificatie? Afhankelijk van weersinvloeden van buitenaf zal er verandering optreden in de kruipruimte. Zo spelen factoren als optrekkend vocht en kou een belangrijke rol. Door de kruipruimte te isoleren kan de invloed worden beperkt. Zo zijn er meerdere soorten kruipruimte isolatie mogelijk. Dit is vaak afhankelijk van eigenschappen zoals, hoogte, toegankelijkheid, vloer en meer, zie: Waaraan moet de kruipruimte voldoen voor isolatie.

Het ventileren van de kruipruimte

Naast het isoleren van de kruipruimte is het van belang dat er voldoende ventilatie aanwezig is. Als de kruipruimte geen of slechte ventilatie heeft kunnen problemen al vocht, schimmels en ongedierte een onaangename geur aanmaken. Dit proces gaat continue door en kan periodiek voor problemen zorgen in het woongedeelte. We praten dan over stank uit de kruipruimte. Kruipruimte ventilatie zorgt ervoor dat er een luchtstroom op gang komt. Enerzijds zorgt de luchtstroom voor het drogen van de ruimte en anderzijds voor het verdrijven van nare luchtjes. Kruipruimte ventilatie kun je op verschillende manieren aanbrengen. Vraag een specialist hier naar te kijken teveel of te weinig werkt beiden nadelig.