Het grondwater in de kruipkelder staat hoog en u vraagt zich af welke maatregel u het beste kunt nemen?

Een casus uit België, nabij de ring in Antwerpen

De bewoonster van de woning heeft meerdere bedrijven gesproken over welke maatregel ze het beste kon toepassen voor het droogmaken van de kruipkelder onder de woning. Drie stappen voor een effectieve aanpak van vocht in de kruipkelder.

Voorkom halve of tijdelijke oplossingen zoals;

Muren kruipkelder behandelen
Verschillende firma’s wilden de muren aanpakken zodat het vocht niet omhoog de woning in zou kunnen trekken. Waarbij de vraag bleef staan wat doen we dan met het water op de vloer in de kruipkelder? Dit zou zich wel oplossen.

Vloerdrainage in de kelder
Andere firma’s stelden voor om een vloerdrainage aan te leggen met bijbehorende pomp. Daarbovenop een beton laag. Vervolgens wilden ze de onderzijde van de muren bekleden met noppenfolie zodat deze laag het optrekkend vocht tegen zou houden. Bedenk goed waar u aan begint met drainage, door spoeling in de grond kunnen er ander problemen ontstaan.

Wegpompen water in kelder
Weer andere firma’s gaven aan het water weg te willen pompen, maar dit zou een tijdelijke oplossing zijn. En zou dan mogelijk vaker moeten gebeuren. En zo zijn er nog meer oplossingen voorgedragen.

Maar al deze oplossingen waren alleen gericht op het water op zich, geen enkele firma keek breder. Water in de kruipkelder was het directe probleem dat zichtbaar was. De stankoverlast, vieze geurtjes die periodiek in de woning te ruiken waren en de schimmels op de muren werden niet of nauwelijks benoemd. Dit zou zich oplossen door aanpak van het water. Maar niemand wilde daar verder op ingaan.

Vochtproblemen in uw kruipkelder kunnen hardnekkig zijn. Er is een combinatie nodig van ventilatie en isolatie die het klimaat in de kruipkelder structureel verbeteren zodat vochtproblemen verminderen of verdwijnen.

Vieze natte bodem in kruipruimte