Hoe voorkomt u condensvorming tegen purschuim aan de onderzijde van een vloer?

Condensvorming is vocht. Vocht in de kruipruimte kan zorgen voor houtrot als u een houten vloer heeft, een koude vloer, schimmels die schadelijk zijn voor uw gezondheid en nare luchtjes in huis. Condensvorming wilt u dus voorkomen. Er zijn meerdere oorzaken waardoor condensvorming tegen purschuim kan ontstaan en we hebben daarvoor ook een aantal oplossingen.

Waarom de kruipruimte isoleren met PUR?

Pur wordt in de volksmond ook wel schuim of purschuim genoemd. Als uw kruipruimte geïsoleerd wordt of u wilt dit zelf gaan doen, maakt men gebruik van gespoten purschuim. Dit is een zeer betaalbare manier om uw kruipruimte te isoleren. Gespoten purschuim kan goed hechten en brengt een naadloze isolatielaag aan, hierdoor vult het gespoten purschuim ook alle holle ruimtes, naden en kieren.

Als u uw kruipruimte met purschuim heeft geïsoleerd, kan er condensvorming tegen het purschuim ontstaan, waardoor uw vloer opeens minder goed geïsoleerd is. Als purschuim niet goed is aangebracht, sluit het niet 100% af en ventileert het onvoldoende. Hierdoor vindt de condens zijn weg naar boven, naar de vloer. Dit geldt ook als pur ergens beschadigd is. Daarnaast heeft isoleren met purschuim nog veel meer nadelen.

Niet goed gespoten purschuim of beschadigd purschuim hoeft niet altijd de reden voor condensvorming te zijn. Voordat u begint met het oplossen van condensvorming, moet u weten waar het probleem zich bevindt. Hiervoor raden wij ten alle tijden aan van tevoren een kruipruimte inspectie uit te laten voeren door een specialist.

  • Condensvorming PUR schuim onder vloer

Stap 1: Kruipruimte inspectie

Tijdens de kruipruimte inspectie kijken we naar het klimaat in uw kruipruimte, zijn er voldoende ventilatiepunten, ligt het probleem bij het purschuim, zitten er scheuren in de fundering, heeft u last van afwatering van de tuin en hoe hoog staat het grondwater in uw kruipruimte. Dit zijn allerlei aspecten die wij meenemen tijdens een inspectie van uw kruipruimte. Hiervoor maken we onder andere gebruik van een warmtebeeld camera. Hiermee zien we zogenaamde koudebruggen (zwakke schakels in de buitenschil van uw woning) en schimmels.

Stap 2: Ventileren

Als er condensvorming ontstaat in uw kruipruimte, zoekt condens altijd het koudste punt op. Op een koud punt kleeft de condens zich als het ware vast en blijft op dat punt ‘plakken’. Als er geen of niet voldoende ventilatie in uw kruipruimte is, zal de condens zich zo dicht mogelijk tegen de onderkant van uw vloer vestigen. Als wij dit constateren, maken wij ventilatiegaten in uw kruipruimte. Hierdoor kan de condens zijn weg naar buiten vinden.

Stap 3: Bodemfolie aanbrengen

Als uit de inspectie blijkt dat u last heeft van water of optrekkend vocht op de bodem van uw kruipruimte, moet er bodemfolie aan worden gebracht. Wij werken met bodemfolie van TONZON Vloerisolatie. Deze bodemfolie houdt de warmte vast in de kruipruimte en voorkomt optrekkend vocht en kou vanuit de ondergrond. De manier waarop u bodemfolie aanbrengt, is zeer belangrijk voor de werking hiervan. Door klimaatverandering krijgen we te maken met hevige regenbuien. Als de afwatering in de tuin richting het huis gaat, sijpelt het water via de tuin naar de onderkant van uw huis. Hierdoor verhoogt de grondwaterstand in de bodem en kan dit in de kruipruimte terecht komen. Hierdoor is het belangrijk dat de bodemfolie mee moet kunnen bewegen met de hoogte van het water en vast wordt gemaakt aan de muren.

Stap 4: Thermoskussens aanbrengen

Naast bodemfolie is het verstandig om TONZON thermokussens aan te brengen. Deze kussens vestigt u om het purschuim heen. De thermokussens kunt u vergelijken met een passieve vorm van vloerverwarming. Door deze aanpak is er geen warmteoverdracht naar onderen toe via geleiding en/of convectie. Ook is warmteoverdracht beperkt doordat TONZON gebruik maakt van spiegelende oppervlakten. Hierdoor wordt de warmte behouden en is er wel straling van warmte naar uw vloer.

Wij, specialisten in vloer en kruipruimte isolatie, komen u graag helpen!

Zijn deze stappen echt allemaal nodig? Als u zeker wilt zijn van een goede isolatie en geen blijvende condensvorming in de kruipruimte met alle nare gevolgen van dien: JA. De combinatie van een goede ventilatie, bodemfolie en thermokussens zorgen ervoor dat eventuele condensvorming niet naar uw vloer toe kan. Met TONZON en goede ventilatie bent u vaak kwalitatief het beste uit, mits de hoogte van de kruipruimte het toe laat om toe te passen.

Kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op. Telefonisch kunnen wij u voorzien van informatie, maar doordat er vaak meerdere zaken van belang zijn, plannen wij graag zo snel mogelijk een afspraak in om u zo goed mogelijk te helpen.