Dampremmende bodemfolie kruipruimte in Hedel

In Hedel heeft BROA vloerisolatie onlangs kruipruimte voorzien van dampremmende bodemfolie. De bewoners hadden last van vocht en vieze lucht in huis. Na een inspectie van de kruipruimte was al snel duidelijk waardoor de problemen werden veroorzaakt en welke aanpak in de kruipruimte van de woning nodig was.

Kruipruimte inspectie in Hedel

Alvorens de kruipruimte in Hedel daadwerkelijk aan te pakken voeren wij een kruipruimte inspectie uit. Hierin kijken we naar de toegankelijkheid, eventueel puin, vocht problemen, schimmels en luchtstromen. Al deze onderdelen nemen wij mee in het plan van aanpak.

Kenmerken kruipruimte Hedel

Ventilatievoorzieningen: Nee | Wateroverlast: Soms | Leidingen: Hinderlijk | Soort bodem: Zand | Soort vloer: Beton | Kwaliteit beton: Goed | Isolatie aanwezig: Nee | Doorgang aanwezig: Nee | Puin aanwezig: Nee | Onderkant vloer droog: Nee | Houtwormen: Nee | Uitvoering: Lastig | Vloer tussen/dwars: Nvt | Graven: nvt | Extra ventilatie nodig: Nee

Dampremmende bodemfolie in kruipruimte

Na de inspectie is er een goed beeld ontstaan voor het aanpakken van de kruipruimte. De bewoners hebben ervoor gekozen om het vocht dat uit de grond optrekt tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een dampremmende bodemfolie aangebracht. Vooraf hebben we eerst gekeken of de bodem puinvrij is. Blijkt dat dit niet het geval is, verwijderen wij eerst het puin. Bij enige twijfel aan de bodem en mogelijk scherpe stukjes restpuin brengen wij een noppenfolie aan voor het aanbrengen van de speciale dampremmende bodemfolie. Vanuit BROA vloerisolatie staan wij voor kwaliteit en zullen wij u adviseren welke aanpak ons het beste lijkt. U bepaalt uiteindelijk welke stappen wij mogen uitvoeren.

Fase 2:  Het isoleren van de kruipruimte

Nadat we de dampremmende folie hadden aangebracht en uitleg hadden gegeven over mogelijke vervolgstappen mochten we ook de isolatie aanpakken. Dit hebben we vervolgens in twee stappen gedaan.

Stap 1: de bodem aanpakken van de kruipruimte
Als eerste fase hebben we over de dampremmende folie extra TONZON bodemfolie aangebracht. Deze bodemfolie wordt over de gehele vloer aangebracht met een hoge opstaande rand tegen de muren. Deze folie wordt machinaal bevestigd zodat we zeker weten dat de folie vastzit. Hierdoor krijgt optrekkend vocht vanuit de bodem geen kans meer, ook als het water de folie omhoog duwt.

Stap 2: de vloer aanpakken in de kruipruimte
TONZON vloerisolatie kent een tweeledige aanpak. Na de bodemfolie te hebben aangebracht kon de vloer worden aangepakt. Hiervoor maken we gebruik van de zogenoemde thermokussens. Deze folie wordt in de vorm van luchtzakken tegen de onderzijde van de vloer aangebracht. De luchtzakken zorgen ervoor dat warme lucht die door de vloer naar beneden komt teruggekaatst wordt naar boven. Hierdoor blijft de vloer beter op temperatuur, waardoor minder warmte verlies en dus lagere stookkosten. Daarmee hebben we het probleem van de koude vloer aangepakt en zorgen we ervoor dat er minder warmte verlies is en dus lagere stookkosten in de wintermaanden.

Wij geven graag advies!

De klant is heel tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden en geniet volop van alle voordelen die ventilatie en isolatie brengen. Heeft u ook last van vochtophopingen en ongedierte in uw woning? Onze specialisten komen graag eens langs om te kijken of uw kruipruimte geschikt is voor ventilatie en isolatie. Neem eens vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden!