Vloerisolatie folie

Er wordt veel gesproken over verschillende soorten vloerisolatie en diverse isolatiefolies. Een juiste keuze in vloerisolatie folie is cruciaal voor een optimaal resultaat. Isolatiefolie wordt zowel toegepast op de vloer van de kruipruimte als tegen de ondervloer.

Keuze in vloerisolatie folie

Vaak komen de volgende vragen naar voren:

 • Welke folie dient aangebracht te worden
 • Waarom isolatiefolie aanbrengen
 • Hoe dient de isolatiefolie aangebracht te worden
 • Moet er nog op andere zaken worden gelet
 • Wat voor vloer heeft de kruipruimte

Het verkeerd plaatsen van folie. De verkeerde folie gebruiken en niet kijken naar o.a. hoe het zit met de luchtvochtigheid in de kruipruimte maakt dat uw isolatie niet goed werkt of op den duur schade aanbrengt aan vloer of aangebrachte folie.

Welke folie dient waar aangebracht te worden? Vanuit BROA vloerisolatie werken wij alleen met het door ons geselecteerde concept van TONZON vloerisolatie en daarbij behorende isolatiefolie. Graag leggen wij u uit waarom. De vloerisolatie oplossing gaat uit van een tweeledige aanpak. Een isolatieaanpak waarbij zowel de bodem van uw kruipruimte alsook de ondervloer wordt meegenomen.

 • Welke folie dient aangebracht te worden

  Isolatiefolie voor de bodem

  We gebruiken de bodemfolie voor het afdekken van de bodem van de kruipruimte. Door het afdekken van de bodem voorkomen we het optrekken van kou en vocht. De luchtvochtigheid is immers van belang, een te hoge luchtvochtigheid kan schimmels veroorzaken en of houtrot. Ook de folie die wordt gebruikt voor de onderzijde van de vloer kan na lange tijd worden aangetast. TONZON bodemfolie is juist ontwikkelt voor het afdekken van de bodem. Naast kou en vocht kunnen ook gassen uit de bodem van de kruipruimte naar boven komen, vaak zijn dit schadelijke gassen zoals radon.

  Thermokussens als isolatiefolie voor de vloer

  De isolatiefolie voor de onderzijde van de vloer van de kruipruimte noemen we thermokussens. Deze thermokussens dienen heel secuur te worden aangebracht zodat er een soort luchtzakken ontstaan die de warmte opvangen en terugkaatsen naar boven.

 • Waarom isolatiefolie aanbrengen

  Door het aanbrengen van isolatiefolie zorgen we ervoor dat enerzijds vocht en optrekkende kou worden afgeremd en anderzijds warme lucht wordt opgevangen en wordt weerkaatst. Hierdoor ontstaat er een optimale vloerisolatie voor de kruipruimte. Met als resultaat, lagere energiekosten, een warme vloer en gezonder woonklimaat. Dat wil toch iedereen.

 • Hoe dient de isolatiefolie aangebracht te worden

  Wij horen met regelmaat uit de markt dat vloerisolatie niet goed of niet werkt omdat de isolatiefolie verkeerd of niet compleet is aangebracht. Het is belangrijk om dit op een juiste wijze te doen. De bodem dient in zijn geheel goed te zijn afgedekt, als dit niet goed gebeurd kan kou en vocht nog omhoog trekken. Ook de isolatiefolie aan de onderzijde van de vloer dient goed en volledig te worden aangebracht. Lijmen lijkt bijvoorbeeld makkelijk maar als dit loslaat ontstaan er gaten en of kieren en heft de isolatie zich als het ware op. Vraag daarom een vloerisolatie specialist om dit voor u te doen.

 • Moet er nog op andere zaken worden gelet

  We spraken al even over de luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de luchtvochtigheid te meten waarbij er wordt gekeken naar hoe het met de ventilatie van de kruipruimte is gesteld. Als deze te hoog is dan kan er narigheid ontstaan in de vorm van schimmels of zwammen. Ook houtrot en aantasting van de houten balklaag kan worden veroorzaakt. Laat de kruipruimte voorafgaande aan het aanbrengen van folies inspecteren.

 • Wat voor vloer heeft de kruipruimte

  Een vloer bestaat vaak uit een betondek, broodjes of een houten balklaag.

  Houten vloer isoleren met folie

  Bij een houten vloer kan de isolatie folie goed worden aangebracht. Het is echter van belang vooraf een vloerisolatie inspectie uit te laten voeren in de kruipruimte. Zijn er schimmels aanwezig, of zwammen en hoe staat het met de balklaag (houtrot). Als blijkt tijdens de inspectie dat de luchtvochtigheid te hoog is dan kan ventilatie in combinatie met afdekken van de bodem hier een positieve verandering in brengen. Op het moment dat de storende factoren zijn verholpen kunnen ook de thermokussens worden aangebracht.

  Betonnen vloer isoleren met folie

  Veel huizen hebben een betonnen vloer, een betondek of broodjes waartegen de thermokussens worden aangebracht. Ook hier geldt dat een inspectie van de kruipruimte vooraf storende elementen of factoren in beeld brengen. Denk daarbij aan koudebruggen en of lekkages die niet met blote oog zichtbaar zijn. Vraag een inspectie aan alvorens een offerte op te vragen voor een soort isolatiefolie.

Vraag BROA vloerisolatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of uw wilt een vloerisolatie inspectie aanvragen. Neem dan gerust contact met ons op. Heeft u het idee dat uw vloerisolatie onvoldoende werkt, of niet correct is aangebracht. Bel gerust voor een second opinion.

Vloerisolatie specialist Niels van den Broek

Vloerisolatie specialist Niels van den Broek

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer